Neles Netherlands B.V.

Contactpersoon: De heer Arno van der Heijden

Bezoekadres: Coenecoop 47
2741 PG  Waddinxveen

arno.vanderheijden@neles.com

0182-622360
06 150 22 582

www.neles.com

Leverancier kleppen voor de procesindustrie