Neles Netherlands B.V.

Contactpersoon: Aki Moilanen

Bezoekadres: Coenecoop 47
2741 PG  Waddinxveen

aki.moilanen@mogroup.com

0182-622360
06 150 22 582

www.neles.com

Leverancier kleppen voor de procesindustrie