Veiligheid van belang

Een van de aandachtspunten van de VBC is collectieve beveiliging. Al langere tijd (sinds 2008) wordt de beveiliging, naar tevredenheid, verzorgd door de BBD (Bodegraafse Bewakingsdienst). Mede door hun inzet scoort Coenecoop hoog in onderzoeken naar de veiligheid. Bedrijven die, via hun VBC-lidmaatschap, deelnemen aan de collectieve beveiliging, krijgen korting op hun verzekeringspremie. Voorwaarde is dat we beschikken over het Keurmerk Veilig Ondernemen. Vanaf medio 2016 heeft collectieve beveiliging met camera’s ook de volle aandacht van de VBC en is er een apart bestuurslid  verantwoordelijk voor dit project.

"Vanaf medio 2016 heeft collectieve beveiliging met camera’s ook de volle aandacht van de VBC."