Verkeersveiligheid

Een van de taken van de VBC is om te zorgen voor een duidelijke en uniforme bewegwijzering. Dit versterkt het imago van onze bedrijven en leidt tot een professionele uitstraling. Daarnaast draagt het ook bij aan een betere verkeersveiligheid op het terrein. De VBC heeft de plaatsing van de bewegwijzering uitbesteed aan Revis Verkeerstechniek. Zij zorgen ook voor het onderhoud en herstel. Om de borden goed leesbaar te houden, ook bij slecht weer, worden de borden regelmatig schoongemaakt. Het bewegwijzeringsysteem op Coenecoop wordt door de VBC zoveel mogelijk up to date gehouden. De borden worden snel aangepast indien een bedrijf zich nieuw vestigt of vertrekt.

Kosten en aanmelden
De VBC neemt de kosten van de bewegwijzering voor haar leden voor hun rekening. Wilt u ook deelnemen aan de bewegwijzering? VBC-leden kunnen zich aanmelden bij de uitvoerend secretaris. Bedrijven die geen lid zijn van de VBC, kunnen zich rechtstreeks melden bij Revis (Euro 125,-- ex BTW) of alsnog lid worden van de VBC.