Vrij ondernemen

Wij zijn er om ervoor te zorgen dat de ondernemers op Coenecoop vrijelijk kunnen ondernemen. En zich dan volledig op hun corebusiness kunnen richten. Onze belangrijkste speerpunten zijn de veiligheid op het terrein, het onderhoud van het openbaar gebied, duidelijke bewegwijzering en voldoende parkeergelegenheid. Ook maken wij beleid om bovenstaande in stand te houden. Wij praten hierover onder meer met de gemeente, politie en andere instanties. Voor Coenecoop hebben deze inspanningen onder meer geleid tot het behalen van het KVO Keurmerk.