Veilig en schoon bedrijventerrein

Ieder bedrijf wil graag een bedrijventerrein dat veilig, schoon en heel is. Dat maakt ondernemen een stuk plezieriger en de kans op een positieve bedrijfsvoering flink hoger. Om dit te bereiken is er het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Om dit keurmerk te verkrijgen moet je als bedrijventerrein voldoen aan verschillende criteria. Een schouw maakt onderdeel uit van de beoordeling, waarbij onder meer wordt gekeken of er geen parkeeroverlast is, de bestrating er verzorgd uitziet, het groen goed wordt onderhouden en de verlichting in orde is. Bij iedere verlenging van het keurmerk vindt er opnieuw een schouw plaats, waar de status van dat moment wordt beoordeeld. Coenecoop is sinds 2013 in het bezit van het keurmerk KVO-B, dat speciaal voor bedrijventerreinen is opgezet. Daar zijn we trots op en we hebben er baat bij. We hebben een keurig, veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein. Naar aanleiding van de laatste schouw in juni 2017 zijn enkele knelpunten gesignaleerd, die snel zijn opgelost met medewerking van de ondernemers.

Aandacht voor parkeren
In het kader van het KVO zijn wij met gemeente, politie en brandweer in gesprek over het parkeren op Coenecoop. De initiatieven die de gemeente neemt, worden met ons in het KVO-overleg afgestemd. Op die manier hebben wij invloed op het parkeerbeleid en de leefbaarheid op Coenecoop.